Provberättelse, Rapphålets Baloo 2014-01-20

Startsidan

Kenneln Hundar Valpar Resultat Kontakt Minne Bilder Hundfoder Länkar

Provdatum 2014-01-20

8. Moment

Moment Poäng Kofficient Summa
1. Tempo i söket 6 0 0
2. Sökets omfattning 8 1 8
3. Förmåga att finna älg 7 1 7
4. Avstånd till upptagsplatsen 10 0,5 5
5. Ståndsk. på upptagsplatsen 10 1 10
6. Ståndsk. kvalité 10 1 10
7. Vilja att förfölja 8 1 8
Moment Poäng Kofficient Summa
8. Ställande av flyende älg 10 1 10
9. Skalltid 10 1 10
10. Skallets hörbarhet 5 0,5 2,5
11. Skallets täthet & täckning 7 0,5 3,5
12. Samarbete 9 0,5 4,5
13. Lydnad 9 1 9
  87,5 poäng.
Hund åter efter provslut kl: Pris
1
 

9. Provets händelseförlopp

I.D UA. 08.30 Släpp. Baloo söker i turer om 10-15 min, i bra tempo. 09.20 Upptag drygt 850 m. Fast. Mkt bra förmåga att finna älg. Över 80 skall/min, pauser i skallgivningen, bra hörbarhet. 11.02 Sktf, lyckad ink. 11.05 Stöt, tyst. Fast, 200 m. 11.47 Sktf, stöt, tyst. 11.55 Fast, 500 m. 12.55 Stöt, tyst, sken ca. 1000 m. Älg över å. 13.30 Baloo åter till provgrupp. Vi avslutar provet.