Provberättelse, Rapphålets Baloo 2013-12-29

Startsidan

Kenneln Hundar Valpar Resultat Kontakt Minne Bilder Hundfoder Länkar

Provdatum 2013-12-29

8. Moment

Moment Poäng Kofficient Summa
1. Tempo i söket 6 0 0
2. Sökets omfattning 7 1 7
3. Förmåga att finna älg 7 1 7
4. Avstånd till upptagsplatsen 8 0,5 4
5. Ståndsk. på upptagsplatsen 7 1 7
6. Ståndsk. kvalité 10 1 10
7. Vilja att förfölja 8 1 8
Moment Poäng Kofficient Summa
8. Ställande av flyende älg 8 1 8
9. Skalltid 10 1 10
10. Skallets hörbarhet 6 0,5 3
11. Skallets täthet & täckning 9 0,5 4,5
12. Samarbete 10 0,5 5
13. Lydnad 9 1 9
  82,5 poäng.
Hund åter efter provslut kl: Pris
1
 

9. Provets händelseförlopp

Id ok inkall u sök ok söker i 3-18 min perioder i bra tempo, 09:54 kopplad har kommit innanför inhängnad ind tomt traktbyte, 10:07 loss, 10:30 upptag 700m bort fast, 11:01 gstd 200-300m, 11:05 fast, 12:30 ofriv stött, omg fast 100m bort, 12:47 gstd, 12:50 fast, 13:06 skjtf lyck inkall stöt gstd, 13:18 fast, 13:30 gstd, 13:33 fast, 13:53 Hård stöt tyst kopplingsbar kontakt tar efter, 14:08 fast 1,2 km bort, 14:38 hård stöt tyst, 14:52 åter hunden färdig bedömd kopplas, Baloo har skallat med bra hörbarhet 90-100 skall/min utan uppehåll.